Kaliman caribe 1

Съобщение за поверителност на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (УЕБ МАГАЗИН)

(информация предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

 

Име и адрес на администратора на лични данни

Калиман Карибе ООД

гр. София, бул. „България“ № 118, Бизнес център Абакус, ет. 3

Тел.: +359 2 953 11 80  Е-мейл: kcaribe@kaliman.bg Уеб страница: http://www.kalimancaribe.com   

 

За какво обработваме вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

Ако основанието се промени тогава, ако това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Когато създавате профил на нашия уеб сайт, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин използвате уеб сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия, като това е предпоставка за сключване на договор между вас и нас.

За сключването на този договор, както и за да изпълним задълженията си по него, ние трябва да обработим определена информация, включително такава, която е предоставена от вас. Част от тази информация може да бъде лични данни.

Ние можем да използваме предоставените от вас данни с цел:

 • да проверим самоличността ви за целите на сигурността;
 • извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;
 • да ви предоставим други съпътстващи услуги;
 • да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт.

Ще продължим да обработваме тази информация, докато договорът между нас не приключи или не бъде прекратен, от която и да е от страните, съгласно условията на договора. Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

На основание съгласие

Чрез определени действия, които не произтичат от договорни отношения между нас, например когато разглеждате нашия уебсайт или поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително за нашите продукти и услуги, посредством директен маркетинг, вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да представлява лични данни.

Винаги, когато е възможно, се стремим да получим вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като ви молим да приемете нашата употреба на "бисквитки".

Понякога може да дадете вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на вашата информация за конкретна цел, ние не използваме вашата информация по начин, който да ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията ви на тази основа, докато не оттеглите вашето съгласие или може основателно да се предположи, че вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Все пак, ако го направите, може да не успеете да използвате нашия уебсайт или нашите услуги напълно, както до момента на оттегляне.

На основание законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Например, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако разполагат със съответен документ - напр. разрешение, заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или за нас. Например, може да обработваме вашите данни за целите на:

 • водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • оптимизиране на нашите бизнес процеси;
 • отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;
 • защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;
 • защитаване на вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

Възможно е данните ви да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните ви да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към Калиман Карибе ООД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Категории данни, които обработваме

Категории данни, които обработваме:

 • Персонални детайли на клиента;
 • Данни за покупки на стоки и услуги от страна на клиента.

Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:

 • управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;
 • оптимизиране на бизнес процесите ни.

Получатели или категории получатели на личните ви данни

Това могат да бъдат:

 • Служители на Калиман Карибе ООД;
 • Обработващи данни от името на Калиман Карибе ООД;
 • Свързани с Калиман Карибе ООД предприятия;
 • Правоохранителни органи.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Калиман Карибе ООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 • да ви предоставим стоките/услугите, които сте поискали;
 • да спазваме други закони, включително за периода, изискван от данъчни или други публични органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

Право по отношение на дадено съгласие

Вие, като наш клиент, имате право да оттеглите дадените от вас съгласия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от вас лични данни

Вие, като наш клиент, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направи възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган.

Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни не е задължително, но е възможно да произлиза от договорно изискване, с оглед на необходимостта да извършим услугите по доставка на закупените от вас продукти и услуги.

Автоматизирано вземане на решения

Калиман Карибе ООД не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Бисквитки

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се поставят на твърдия диск на компютъра от вашия уеб браузър, когато посещавате някой уебсайт. Те позволяват съхраняването на информацията, събрана на една уеб страница, докато е необходима за използване на друга, позволяваща на уебсайта да ви предостави персонализиран опит и собственика на уебсайта със статистически данни за начина, по който използвате уеб сайта, за да може да бъде подобрен.

Някои "бисквитки" могат да продължат за определен период от време, като например един ден или докато затворите браузъра си. Други продължават неограничено време.

Вашият уеб браузър ви позволява да изтриете всичко, което изберете. Той също така трябва да ви позволи да предотвратите или ограничите използването им.

Нашият уеб сайт използва "бисквитки". Те се поставят от софтуер, който работи на нашите сървъри, и от софтуер, управляван от трети страни, чиито услуги използваме.

Когато посещавате за първи път нашия уебсайт, ние ви питаме дали искате да използваме "бисквитки". Ако решите да не ги приемате, ние няма да ги използваме за вашето посещение, освен за да запишете, че не сте се съгласили да ги ползвате за друга цел.

Ако решите да не използвате "бисквитки" или да предотвратите използването им от настройките на браузъра си, няма да можете да използвате пълната функционалност на нашия уебсайт.

Използваме "бисквитките" по следните начини:

 • за да наблюдаваме как използвате нашия уебсайт;
 • за да запишем дали сте виждали конкретни съобщения, които показваме на нашия уебсайт;
 • за да ви държим влезли в нашия сайт;
 • за да запазваме направените от вас поръчки в количка.